Prevádzka materskej školy v čase letných prázdnin

Riaditeľka  materskej školy Levoča, Ul. Železničný riadok 3 oznamuje, že prevádzka materskej školy a jej elokovaných pracovísk  v čase letných prázdnin je nasledovná:

1. MŠ Levoča, EP Ul. Gustáva Hermana 9       od   01.07.2019 –do 20.07.2019

2. MŠ Levoča, EP Ul. Gašpara Haina 36          od  22.07.2019 – do 09.08.2019

3. MŠ Levoča, Ul. Železničný riadok 3             od 12.08.2019 – do 30.08. 2019

Školský rok 2019/2020 začína 02.09.2019

PaedDr. Anna Bineková, riad. MŠ


SME : škola plná pohybu a športuškola plná detí chrániacich prírodu

škola plná zážitkov a nových vedomostíškola , ktorá dáva deťom základné návyky

a zručnosti do životaškola plná zábavy, akcií a spoločných stretnutí s rodičmi

škola, v ktorej sa konzumujú zdravé dobrotyškola so super pani učiteľkami


        ŠKOLA , KDE TO ŽIJE....

 

Cesta za dobrou materskou školou je náročná, kľukatá, plná prekážok.
Vyžaduje si prajné prostredie z každej stránky a od všetkých. Je to proces nikdy nekončiaci, ale veľmi prospešný budúcej úspešnosti dieťaťa v jeho ďalšom vzdelávaní a živote...

Kontakt

  • Elokované pracovisko, Ul.Gustáva Hermana 9, Levoča
    Ul. Gustáva Hermana 9, 05401 Levoča
  • +421 534512379
    +421 910867413

Fotogaléria

Počet návštev: 377545

spolupracujeme s