• Novinka v našej MŠ

     • KNIHODOMČEK

      Milí rodičia a deti v našej materskej škole už pár dní máme tento krásny, nový KNIHODOMČEK. Našim cieľom je podporiť u vašich detí vzťah ku knihám. Vyberte si nejakú peknú knihu, vezmite si ju domov, strávte pri nej so svojimi deťmi pekný čas a potom nám ju vráťte späť do nášho KNIHODOMČEKA. AK máte doma nejakú detskú knihu, ktrorá Vám už neposlúži, kľudne nám ju vložte do KNIHODOMČEKA, aby si ju mohli požičiať iné deti. Podporte u svojich deti túto krásnu činnosť, rozvíjajte ich predčitateľskú gramotnosť a ukážme im spoločne tajomstvo kníh...

     • OZNAM

     • Vážení rodičia, pozývame Vás dňa 14.09.2022

      (streda) o 15:30 hod. na stretnutie

      Rodičovského združenia.

      Program: Školský poriadok

      Plán aktivít na šk. r. 2022/2023

      Voľby predsedu a podpredsedu

      Vaša účasť je nutná , ďakujem predseda OZ

      „Rodičovské združenie Hermanka“ Ing. Róbert Novotný

     • Fotografovanie v MŠ

     • Ponuka fotografovania vašich ratolestí

      Milí rodičia nahláste vo svojich triedach pani učiteľkám záujem o fotenie. Rozhodnite sa do 26.9.2022. Je možné odfotiť aj súrodencov spolu.Fotky na plátne  sú na ukážku  v 1. triede, môžte sa pozrieť ako vyzerá finálny produkt.

     • NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK JE TU!

     • ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

      Milí rodičia prázdniny zbehli ako voda a začína sa nový školský rok 2022/2023. My sa na Vás veľmi tešíme. Školský rok začne 5.9.2022, poprosíme vás stiahnuť si a doniesť vyplnené tlačivo o bezpríznakovosti. Ďakujeme. Tlačivo si stiahnete tu:

     • OZNAM

     • Zajtra dopoludnia (27.06.2022) sa fotíme na triednu spoločnú fotku.

      Oblečte svoje deti, ako chcete, aby boli na fotke.

      Ďakujem, riad. MŠ. 

     • OZNAM

     • Vážení rodičia, pozývame vás dňa 29.06.2022 o 15:30 hod. na RODIČOVSKÉ
      ZDRUŽENIE, na ktorom bude aj rozlúčka s predškolákmi,

      riaditeľka MŠ.

     • OZNAM

     • Poprosím rodičov, potvrďte triednym učiteľkám účasť na
      Rodičovskom združení dňa 8.6.2022 o 16:00 hod. (organizované pre
      deti, ktoré budú v budúcom šk. r. 2022/2023 absolvovať povinné
      predprimárne vzdelávanie). Tieto deti prídu s učiteľkami do
      telocvične, pripravte im športové oblečenie a športovú obuv. Rodičia
      si prinesú do haly niečo na prezutie.

      Ďakujem riad. MŠ

     • OZNAM

     • Dňa 08.06.2022 o 16:00 hod. v telocvični SOŠS Majstra Pavla v Levoči bude organizované rodičovské združenie pre rodičov, ktorých deti budú v budúcom šk. r. 2022/2023 plniť povinné predprimárne vzdelávanie. Poprosím, aby ste sa ho zúčastnili všetci, kde Vám budú ponúknuté aktivity pre vaše deti na budúci šk. rok.

      Ďakujem riaditeľka MŠ

     • OZNAM

     • Prosím rodičov, aby nahlásili triednym učiteľkám záujem do 10.06.2022 o umiestnenie dieťaťa do MŠ počas letných prázdnin.

      Ďakujem, riaditeľka MŠ

    • KRESLENÝ DIKTÁT
     • KRESLENÝ DIKTÁT

     • Kreslený diktát   vám pomôže systematicky pripravovať vaše dieťa na školu. Pravidelné cvičenia s kreslenými  diktátmi rozvíjajú u dieťaťa pozornosť, priestorovú predstavivosť, pravo-ľavú orientáciu, grafomotorické zručnosti, koordináciu pohybov, vytrvalosť. Kreslený diktát je pre deti veľmi vzrušujúca a prínosná aktivita.
      Príklad kresleného diktátu: 
      Do stredu papiera nakresli dom, 2 okná budú mať tvar štvorca, komín a dvere tvar obdĺžníka.  Na ľavú stranu od domu nakresli červený tulipán. Hore nad dom nakresli slniečko. Na pravo od domu nakresli strom a na strom 5 červených jabĺčok. Na spodok pod dom nakresli trávu. 

    • NA AKÉ PÍSMENO ZAČÍNA?
     • NA AKÉ PÍSMENO ZAČÍNA?

     • Deti v povinnom predprimárnom vzdelávaní si majú osvojiť tvary písmen VEĽKEJ TLAČENEJ ABECEDY a takisto aj identifikovať začiatočné písmeno, alebo hlásku daného slová, predmetu...Na túto aktivitu vám stačí plech na muffiny, muffinové košíčky a rôzne drobné predmety. Na spodok muffinových košíčkov napíšeme písmená a potom vyzveme dieťa aby triedilo do jednotlivých košíčkov zodpovedajúce predmety ( napr. do muffinového košíčka s písmenom R vložíme rybu...) Zo začiatku keď ešte nemajú osvojené tvary písmen, spolupracujeme s dieťaťom , neskôr to už zvládnu úplne sami :), táto forma sa dá takým istým spôsobom použiť pri počítaní, na spodok košíčkov namiesto písmen, napíšeme číslicu, dieťa vkladá do jednotlivých košíčkov napr. potrebný počet malých guličiek, fazuliek, kamienkov...
    • Uvoľnenie zápästia -príprava na písanie
     • Uvoľnenie zápästia -príprava na písanie

     • Touto jednoduchou a v každej domácnosti dostupnou aktivitou svoje dieťa nielen skvelo zabavíte ale ba čo viac uvolnite jeho zápästie, čo prinesie benefity v následnej príprave na písanie. Stačí vám vrch krabice od topánok, alebo plech na pečenie alebo nižšia plastová nádoba, do ktorej nasypete napr. krupicu, soľ, polohrubú múku ( hladká nie je vhodná) Množstvo záleži od veľkosti nádoby ale nemalo by byť toho veľa ale tak, aby pri kreslení bolo vidieť pod vytvoreným obrázkom spodok nádoby. Dieťa môže kresliť prstom, alebo paličkou, zavretou fixou....Skúste dieťu predkresliť na nejaké kartičky tvary písmen, čísel,geometrické tvary, symboly....a jeho úlohou to bude postupne kresliť do vytvorenej nádoby . Prajem Vám skvelú zábavu!
     • BEH POZA ŠKOLU

     • Zúčastnili sme sa skvelej každotýždennej aktivity, ktorú organizuje ZŠ Gašpara Haina , Levoča !!!

      Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa už druhykrát tejto skvelej aktivity, ktorá je výnimočná už len tým ako skvelo a jednoducho podporuje a rozvíja vzťah detí k prirodzenej pohybovej aktivite akou je beh. Deti sú nadšené a tešia sa na ďalšie stretnutie.

     • OZNAM

     • Vážení rodičia, pre zvýšený výskyt chorobnosti zamestnancov bude prevádzka
      Materskej školy, Ul. Gustáva Hermanna 225/9, Levoča prerušená na 07.02.2022
      a 08.02.2022. V prípade ďalšieho prerušenia Vás budeme znova informovať.


      Ďakujem za pochopenie, Mgr. Jabrocká, riaditeľka MŠ

     • Milí rodičia a priatelia našej MŠ!

     • Milí rodičia a priatelia našej MŠ!

      Ďakujeme tým, ktorí minulý rok darovali MŠ 2%  dane z príjmov. Chceli by sme Vás aj tento
      rok poprosiť o ich darovanie, vďaka  ktorým by sme chceli skrášliť a zveľadiť prostredie
      našej MŠ. Získané finančné prostriedky budú použité na skrášlenie školskej záhrady, na rôzne
      aktivity pre deti. Za každé poukázané 2% Vám zo srdca ďakujeme.
      Ďakujeme za Vašu podporu!

       

       V šk. roku 2021/2022 z vyzbieraných finančných prostriedkov z 2% dane z príjmov
      plánujeme zrealizovať pocitový chodník v školskej záhrade a kvetinový záhon.

      Vyhlasenie-predvyplnene-2021.pdf

     • OZNAM

     • Vážení rodičia, oznamujem vám, že z dôvodu výskytu ochorenia Covid-19 bude
      prevádzka Materskej školy, Ul. Gustáva Hermanna 225/9, Levoča prerušená pre
      všetky deti dňa 04.02.2022. Pre triedu 4-5 ročných detí (trieda Sovičky) platí
      karanténa od 03.02.2022 - 08.02.2022 vrátane. Tieto deti môžu opäť nastúpiť
      09.02.2022.

      Ďakujem za pochopenie Mgr. Jabrocká, riaditeľka MŠ

     • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy.

     • OZNAM platný od 29.11.2021 !

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ,sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie,hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa.