• Vizuálno-motorická aktivita
     • Vizuálno-motorická aktivita

     • 24.09.2022 16:18
     • Na túto aktivitu môžte použiť kamienky, fazuľky, gaštany... Na papier nakreslíte jednoduché tvary, v predškolskom veku su extra vhodné veľké tlačené písmená, a tiež čísla. Deti vyukladajú línie tvaru danými drobnými predmetmi. Upevňujú si tak napr. tvary písmen a vizuálno-motorické zručnosti, ktoré sú pri vstupe do 1. triedy nesmierne dôležité.
     • viac
     • ŠTIPCOVANIE
     • ŠTIPCOVANIE

     • 24.09.2022 16:03
     • Určite sa v každej domácnosti nájdu štipce... Dá sa s nimi skvelo zabaviť a zároveň zdokonaliť matematické schopnosti. Deti prichytia správny počet štipcov k danému číslu, ak dieťa ešte nemá úplne osvojené tvary čísel môžme mu ako pomôcku pod číslo nakreliť zodpovedajúci počet bodiek.
     • viac
     • Časti tela
     • Časti tela

     • 13.09.2022 14:09
     • Na túto zábavnú a náučnu aktivitu vám postačia nalepovacie papieriky, ktoré máte určite doma a používate ich na odkazy, nakupné zoznamy atď. Objektom lepenia :) môže byť rodič, súrodenec.. Dieťatu zadáme inštrukciu napr. "Nájdi, kde mám krk a nalep naňho papierik.  Keď už majú deti osvojené písmená veľkej tlačenej abecedy a vedia ich napísať môžu na daný papierik napísať začiatočné písmeno danej časti tela.
     • viac
     • KRESLENÝ DIKTÁT
     • KRESLENÝ DIKTÁT

     • 27.04.2022 19:03
     • Kreslený diktát   vám pomôže systematicky pripravovať vaše dieťa na školu. Pravidelné cvičenia s kreslenými  diktátmi rozvíjajú u dieťaťa pozornosť, priestorovú predstavivosť, pravo-ľavú orientáciu, grafomotorické zručnosti, koordináciu pohybov, vytrvalosť. Kreslený diktát je pre deti veľmi vzrušujúca a prínosná aktivita.
      Príklad kresleného diktátu: 
      Do stredu papiera nakresli dom, 2 okná budú mať tvar štvorca, komín a dvere tvar obdĺžníka.  Na ľavú stranu od domu nakresli červený tulipán. Hore nad dom nakresli slniečko. Na pravo od domu nakresli strom a na strom 5 červených jabĺčok. Na spodok pod dom nakresli trávu. 

     • viac
     • NA AKÉ PÍSMENO ZAČÍNA?
     • NA AKÉ PÍSMENO ZAČÍNA?

     • 26.04.2022 15:31
     • Deti v povinnom predprimárnom vzdelávaní si majú osvojiť tvary písmen VEĽKEJ TLAČENEJ ABECEDY a takisto aj identifikovať začiatočné písmeno, alebo hlásku daného slová, predmetu...Na túto aktivitu vám stačí plech na muffiny, muffinové košíčky a rôzne drobné predmety. Na spodok muffinových košíčkov napíšeme písmená a potom vyzveme dieťa aby triedilo do jednotlivých košíčkov zodpovedajúce predmety ( napr. do muffinového košíčka s písmenom R vložíme rybu...) Zo začiatku keď ešte nemajú osvojené tvary písmen, spolupracujeme s dieťaťom , neskôr to už zvládnu úplne sami :), táto forma sa dá takým istým spôsobom použiť pri počítaní, na spodok košíčkov namiesto písmen, napíšeme číslicu, dieťa vkladá do jednotlivých košíčkov napr. potrebný počet malých guličiek, fazuliek, kamienkov...
     • viac