Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 5/2022 Poistenie uchádzača o zamestnanie počas menších služieb 5,00 s DPH 27.04.2022 Komunálna poisťovňa, a.s. MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča Katarína Jabrocká, Mgr. riaditeľka MŠ
Zmluva 3/2022 Edusteps s DPH 12.04.2022 Edusteps MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča Katarína Jabrocká, Mgr. riaditeľka MŠ
Zmluva 4/2022 kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík 180,00 s DPH 11.04.2022 PZS s.r.o. MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča Katarína Jabrocká, Mgr. riaditeľka MŠ
Zmluva 2/2022 Komensky, s.r.o. s DPH 11.04.2022 KOMENSKY, s.r.o. MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča Katarína Jabrocká, Mgr. riaditeľka MŠ
Zmluva 1/2022 o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 08.03.2022 Stredná odborná škola pedagogická MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča Katarína Jabrocká, Mgr. riaditeľka MŠ
Zmluva 36/2021 zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb s DPH 06.12.2021 NASES MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča Katarína Jabrocká, Mgr. riaditeľka MŠ
Zmluva 35/2021 zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu s DPH 06.12.2021 NASES MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča Katarína Jabrocká, Mgr. riaditeľka MŠ
Zmluva 34/2021 depozitný účet s DPH 08.11.2021 UNI CREDIT BANK MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča Katarína Jabrocká, Mgr. riaditeľka MŠ
Zmluva 33/2021 úrazové poistenie dobrovoľníckej činnosti 5,00 s DPH 01.11.2021 Komunálna poisťovňa, a.s. MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča Katarína Jabrocká, Mgr. riaditeľka MŠ
Zmluva 30/2021 úrazové poistenie dobrovoľníckej činnosti 5,00 s DPH 04.10.2021 Komunálna poisťovňa, a.s. MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča Katarína Jabrocká, Mgr. riaditeľka MŠ
Zmluva 29/2021 úrazové poistenie dobrovoľníckej činnosti 5,00 s DPH 04.10.2021 Komunálna poisťovňa, a.s. MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča Katarína Jabrocká, Mgr. riaditeľka MŠ
Zmluva 32/2021 spolupráca s KU v Ružomberku s DPH 01.10.2021 Katolícka univerzita v Ružomberku MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča Katarína Jabrocká, Mgr. riaditeľka MŠ
Zmluva 31/2021 dodávka ovocia s DPH 10.09.2021 Bigimi s.r.o. MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča Katarína Jabrocká, Mgr. riaditeľka MŠ
Zmluva 27/2021 o poskytovaní služieb s DPH 26.02.2021 DATALAN, a.s. MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča Katarína Jabrocká, Mgr. poverená vedením MŠ
Zmluva 19/2021 o poistení majetku s DPH 01.02.2021 Komunálna poisťovňa, a.s. MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča Katarína Jabrocká, Mgr. poverená vedením MŠ
Zmluva 18/2021 o dodávke vody s DPH 29.01.2021 PVPS, a.s. MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča Katarína Jabrocká, Mgr. poverená vedením MŠ
Zmluva 16/2021 o používaní Webového portálu poskytujúci elektronické služby s DPH 22.01.2021 DATALAN, a.s. MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča Katarína Jabrocká, Mgr. poverená vedením MŠ
Zmluva 17/2021 o ochrane osobných údajov s DPH 21.01.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča Katarína Jabrocká, Mgr. poverená vedením MŠ
Zmluva 21/2021 o spracovaní osobných údajov pre účely BOZP s DPH 21.01.2021 Mgr. Černická Alžbeta MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča Katarína Jabrocká, Mgr. poverená vedením MŠ
Zmluva 22/2021 o spracovaní osobných údajov pre účely CO s DPH 21.01.2021 Ing. Anežka Cmorejová MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča Katarína Jabrocká, Mgr. poverená vedením MŠ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> zobrazené záznamy: 1-20/173