• Krúžky

  • Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v našej MŠ je aj krúžková činnosť . V školskom roku 2021/2022 v našej MŠ realizujeme tieto krúžky:

   1. Krúžok korčuľovanie

   2. Písmenká naši kamaráti

   3. Krúžok malých športovcov

  • zatiaľ žiadne údaje