• Občianske združenie “Rodičovské združenie Hermanka“

   •  

     

    Materská škola, Ulica Gustáva Hermanna 225/9, Levoča

    a

    Občianske združenie “Rodičovské združenie Hermanka“

     

     

     

    Milí rodičia a priatelia materskej školy

     

    Ďakujeme každému, kto podporí deti v našej materskej škole poukázaním 2% dane z príjmov, ktoré využijeme na aktivity pre deti,  na zakúpenie materiálu k výchovno-vzdelávaciemu procesu a skvalitnenie podmienok pobytu v materskej škole,

     

                                                                                     kolektív MŠ, Ul. Gustáva Hermanna 225/9.

     

    Vyhlásenie predvyplnené

     

     

                   + 421 534512379, +421910867413               mshermanka@gmail.com                    https://mshermana.edupage.org/  

                      Telefón                                                                     E-mail                                                  Web. stránka

     

                             

    OZ „RZ Hermanka“ funguje v tomto zložení:

    Predseda: p. Róbert Novotný

    Podpredseda: Mgr. Dominika Brincková

    Členovia revíznej komisie: Mgr. Bohuslav Turák,

                                                 Mgr. Katarína Demočková,

                                                 Ing. Ľubomíra Čujová

     

    Chcete pomôcť našej škole ?

    OSLOVTE NÁS A DARUJTE NÁM 2%

    Občianske združenie „Rodičovské združenie Hermanka“

    Ul. Gustáva Hermanna 225/9, 05401 Levoča

    č. účtu: SK93 0900 0000 0051 7593 4043

     

    Získané finančné prostriedky budú využité v prospech detí našej materskej školy.