Usporiadanie dňa

                      

 

Prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole. Výchovno-vzdelávacia činnosť v MŠ pozostáva z ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy.

6,30 – otvorenie materskej školy, postupné schádzanie detí v zhromažďovacích triedach

7,10 – 8,15 hry a činnosti podľa voľby detí, zdravotné cvičenia

8,15 – 9,00 – činnosti zabezpečujúce životosprávu - osobná hygiena, desiata

9,00 - 10,00 - vzdelávacie aktivity 

10,00 - 11,30  - pobyt vonku

11,30 – 12,15 - činnosti zabezpečujúce životosprávu , obed, osobná hygiena 

12,15 -14,00 odpočinok

14,00 – 14,30 - činnosti zabezpečujúce životosprávu - osobná hygiena, olovrant

14,30 -16,30 hry a činnosti podľa voľby detí , vzdelávacie aktivity

16,30 – ukončenie prevádzky materskej školy.

 

Kontakt

  • Elokované pracovisko, Ul.Gustáva Hermana 9, Levoča
    Ul. Gustáva Hermana 9, 05401 Levoča
  • +421 534512379
    +421 910867413

Fotogaléria

Počet návštev: 400573

spolupracujeme s